Nieuwsbrief 13 januari 2023

Beste dierenliefhebber en lid van de sectororganisatie PVH,

Het is even stil geweest rond PVH, maar we hebben geen moment stil gezeten. Er speelt van alles, dat snapt u, met natuurlijk als smakeloze kers op de taart de door de Minister voorgenomen Positieflijst Zoogdieren. Met dit nieuwsbericht zorgen we ervoor dat u op dit moment helemaal uptodate bent. Een nieuw sectoroverleg ligt in het verschiet (zie vierde punt), maar laat nog wel even op zich wachten.

 • Een nieuwe voorzit(s)ter
 • Plan van aanpak Positieflijst Zoogdieren
 • Nieuwe gezichten in de Raad van Toezicht
 • Een nieuw sectoroverleg zit in de pijplijn

Een nieuwe voorzit(s)ter
Op 12 januari 2023 heeft het PVHbestuur een nieuwe voorzitster mogen verwelkomen: Marysia Zolik. Als voorzitster heeft Marysia ruime ervaring in de hobbywereld en in het bedrijfsleven. Zij is een enthousiast en gespecialiseerd houdster van eekhoorns en staat pal voor álle dieren die met oog voor dierenwelzijn worden gehouden. Binnenkort stelt Marysia zich via de site graag aan u voor. En natuurlijk maakt Marysia ook graag persoonlijk kennis met u op het eerst volgende sectoroverleg. Marysia volgt na vier jaar voorzitterschap Pim Wilhelm op. Wij bedanken Pim voor zijn energieke inzet.

Plan van aanpak Positieflijst Zoogdieren
Er is in de hobbysector veel beroering en onrust als het gaat om de Positieflijst Zoogdieren. De lijst is in concept natuurlijk al bekend bij u, maar wij merken op dat de lijst nog niet is vastgesteld door de Tweede Kamer. Omdat er geen vastgestelde positieflijst is, kunnen we er nu nog niet tegen procederen. De voorgenomen Positieflijst Zoogdieren is absurd kort en we zijn het als PVH totaal niet eens met de door de Minister gehanteerde criteria. Allerlei soorten die met uitstekend dierenwelzijn gehouden kunnen worden, staan niet op de lijst. Ronduit stuitend is het bovendien om te zien dat er bepaalde soorten op de (voorgenomen) lijst staan die helemaal niet zomaar goed te houden zijn. In principe kan PVH weer juridisch insteken op het in zijn volledigheid afschieten van de lijst door de rechter. De vraag is echter of we daar opnieuw verstandig aan doen. Wellicht is een andere strategie in deze situatie beter. We zijn daar nog niet over uit. Ons standpunt is in elk geval niet veranderd: élke diersoort die met voldoende dierenwelzijn gehouden kan worden, moet gehouden mógen
worden. En andersom: als het dierenwelzijn niet in orde is, moet een soort verboden worden. In overleg met onze huisjuriste Erna Philippi (Natuur & Recht) bepalen we opnieuw de meest kansrijke strategie.

Nieuwe gezichten in de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat het bestuur z’n werk goed doet. De RvT geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvT is nu als volgt samengesteld:

 • Cathrienke Brandt (Katten). Cathrienke zit in de RvT namens de Kattenkoepel en is de
  opvolgster van Hanne Boom.
 • Fred van der Kolk (Kleine Zoogdieren). Fred vertegenwoordigd in de RvT de diergroep Kleine
  Zoogdieren op verzoek van diverse sectorleden.
 • Floris Visser (Reptielen en Amfibieën). Floris is als voorzitter van SATO in de RvT de opvolger
  van Willem Calten Houwing.

Wij bedanken Hanne en Willem voor hun jarenlange inzet voor de RvT en hopen hen op het volgende
sectoroverleg nog eens in het zonnetje te zetten.

Een nieuw sectoroverleg zit in de pijplijn
Het sectoroverleg dat eigenlijk op 13 december 2022 zou plaatsvinden, werd helaas op het laatste moment afgelast. Inmiddels werken we hard aan de voorbereidingen voor een nieuw overleg met de sector. We willen dat graag in een fysieke setting doen, met ruimte voor persoonlijke contacten. Zo kunt u ook kennis maken met onze nieuwe voorzitster Marysia Zolik. Een nieuwe datum hebben we nog niet. De reden laat zich natuurlijk raden: we willen eerst met een
goed doordachte strategie komen om de Positieflijst Zoogdieren (juridisch) te benaderen. Dat doen we in nauw overleg met onze huisjuriste Erna Philippi van Natuur & Recht, zoals u hiervoor al las. Daar nemen we de tijd voor. Zodra we een nieuwe datum hebben, informeren wij u natuurlijk persoonlijk. Wij houden het voorlopig op ergens in maart.