Uitleg sonde voeding

De maximale maaginhoud van een kitten is ongeveer 5-10% van het lichaamsgewicht. Een kitten van bijvoorbeeld 100 gram mag dus maximaal per keer 10 ml melk krijgen. Veiligheidshalve wordt 7% van het lichaamsgewicht aangehouden.

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is het voeden van kittens veiliger met een sonde. Het risico op verslikken is minder groot dan met flesvoeding. Overigens lopen kittens bij flesvoeding minder kans op verslikken dan pups. Een flesje is niet noodzakelijk om de zuigbehoefte te vervullen. kittens zuigen ongeveer 40x per dag en die behoefte kun je toch niet met flesvoeding bevredigen.
In de eerste week wordt minimaal 8x daags (om de 3 uur) voer aangeboden (of 9x daags om de 2 uur). ’s Nachts volstaat om de 4 uur. De melk wordt op lichaamstemperatuur aangeboden (au bain-marie of magnetron).

Een kitten heeft een geboortegewicht van 100 gram.
In de eerste 9 dagen tijd moet dit gewicht verdubbelen. Het kitten moet in 9 dagen dus 100 gram groeien. Dit is ruim 11 gram per dag.
Voor 1 gram groei is 16 kilojoule energie nodig. Per dag is ongeveer 178 kilojoule energie nodig.
Stel dat in 1 ml kunstmelk 6,1 kilojoule energie zit (op te vragen bij de fabrikant), dan is 178/6,1 =29,2 ml per dag aan kunstmelk nodig.
Dit wordt in 8 keer gegeven, wat neerkomt op ongeveer 3,65 ml kunstmelk per keer. Dat moet ook passen omdat een kitten van 100 gram een maximale maaginhoud heeft van ongeveer 10 ml.

Een gezond kitten groeit ongeveer 10% per dag. Zicht op de groei is essentieel. Kittens dienen daarom in de eerste week iedere 12 uur gewogen te worden. In de tweede en derde levensweek volstaat iedere 24 uur.

Klik hier voor de instructie video