Wettelijk vastgelegde fokregels.

Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

 • ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen   ontstaan bij nakomelingen;
 • uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
 • ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
 • voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;
 • het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid  of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt. Een kat krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste twee nesten of ten hoogste drie nesten in een aaneengesloten periode van vierentwintig maanden.

Iedere fokker, bedrijfsmatig of hobbymatig, is 100 % verantwoordelijk voor zijn/haar fokproduct waar het op genetische problemen aan komt. Dit zijn problemen, die bekend zijn in het ras en de voorouders waarmee is gefokt.

Het gaat om problemen die aantoonbaar zijn middels DNA, b.v. PKD, PK-Def en PRA.
Helaas komen bij veel kattenrassen één of meerdere erfelijke problemen/ defecten voor.

Indien de ouders getest zijn op de voorkomende erfelijke defecten bij dat ras, waarop testen mogelijk is, en in orde bevonden en een kitten uit zo’n combinatie zou toch een erfelijk defect ontwikkelen, zal de fokker er niet op kunnen worden aangesproken.

Heeft de fokker nagelaten om gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen, zal deze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor alle vervolg kosten die hieruit voortkomen en de aankoopprijs moeten teruggeven aan de koper.

Fok ook niet met zeer angstige en/of agressieve katten, ook dat valt onder aansprakelijkheid, indien een kitten uit zeer angstige/ agressieve katten dat ook is, had er niet met deze ouder/ouders gefokt mogen worden.

 • Elke kat in de cattery dient voldoende ruimte te hebben voor de voor de kat noodzakelijke lichaamsbeweging, zoals lopen, rennen, uitstrekken, klimmen en springen.
 • Er mag alleen gefokt worden met katers waarvan beide teelballen ingedaald zijn. ( ook dit kan een erfelijke afwijking zijn).
 • Een poes waarmee wordt gefokt moet ten tijde van haar eerste dekking minimaal 10 maanden oud zijn.
 • Een kitten mag pas verhuizen naar de nieuwe eigenaar indien het goed gezond is, ontwormd is minimaal 1 kg weegt en tenminste 13 weken oud is.
 • Een kitten of kat dient op het moment van overdracht in het bezit te zijn van een Europees paspoort met volledig ingevulde gezondheidsverklaring en minimaal 1 vaccinatie tegen kattenziektes hebben gehad ingeval van een volwassen kat vaccinatie maximaal 1 jaar oud.
 • Bij overdracht van de kat/ kitten dienen de stamboekpapieren, al dan niet met fokverbod en het eigendomsbewijs aan de nieuwe eigenaar overhandigd te worden tenzij  door beide partijen middels een contract anders is overeengekomen.
 • Alle fokdieren horen in het bezit te zijn van de benodigde papieren.

Huisvesting

De meest ideale manier voor het houden van een kat is een normale huisvesting in de woning waarbij de kat deelneemt aan het dagelijks huiselijk verkeer. Dit  zal niet altijd mogelijk zijn. Zorg dan voor een ruime verblijfplaats voor een of meerdere katten.

Deze ruimte moet voorzien zijn van slaap en schuilplekken en attributen om verveling tegen te gaan zoals krab/klimpalen en speeltjes en voldoende kattenbakken. De ruimte dient geventileerd te  kunnen worden en er dient daglicht binnen te kunnen komen.

 • De minimumtemperatuur bedraagt 10*C de maximumtemperatuur 28*C
 • Een eventuele nestbox dient groot genoeg te zijn om de moederpoes uitgestrekt te kunnen laten liggen en ook zitten.
 • Kittens dienen vanaf hun geboorte op te groeien in menselijk gezelschap en meermaals per dag in de hand genomen te worden.

Indien het bestuur blijkt dat een lid van de SKVN zich niet houd aan de gezondheid en welzijnsregels voor de katten/kittens of op enige andere wijze handeld ten nadele van het ras, is het bestuur bevoegd de nakoming hiervan aan het lid op te leggen, eventueel met disciplinaire maatregelen zoals een waarschuwing, schorsing of royement.

De Savannah is een nog jong ras en fokkers werken steeds aan verbetering. Sinds 2012 is het volgens Tica regels verboden gebruik te maken van andere rassen dan de Savannah en natuurlijk de Serval. Nog altijd zijn er vooral veel katers in gebruik welke nog geen SBT zijn, het is niet toegestaan nu nog ander ras in te mengen.

Andere kleuren dan vermeld in rasstandaard worden wel geaccepteerd voor stambomen noch niet voor deelname aan kampioenschappen.