De gedragscode

Wij zijn als bij de vereniging aangesloten fokkers geen concurrentie van elkaar maar collega’s.
We werken dan ook gezamenlijk aan de doelstelling van de vereniging.  Het is de bedoeling kennis en informatie met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk elkaar te helpen. Wanneer iets onduidelijk is vraag hier dan naar om misverstanden te voorkomen.
Voordat een bestuurslid iets naar buiten brengt betreffende de vereniging of haar leden, overlegt hij/zij dit eerst met de andere bestuursleden. Wij tolereren geen gedrag dat agressief, bewust kwetsend of degenererend van aard of intentie is.
Dit geldt ook voor roddel en oordelen zonder feiten te kennen. We gaan vertrouwelijk om met ons toevertrouwde informatie en maken ons sterk eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.
We staan open voor de mening van een ander ook al zijn we het hier misschien niet mee eens.